en | hu

<< play >>

WORLD TRADE ORGANIZATION IRODA ÉPÜLET BŐVÍTÉS
Gent, Svájc 2009. tervpályázat

munka: WTO- központ bővítés
helyszín: Genf, Svájc
tervezés éve: 2009
státusz: tervpályázat
méret: 100000m2
tervező: sporaarchitects – Dékány Tibor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya
Evva Ambrus, Csapó Balázs
munkatárs: Balogh Zsuzsa, Várhidi Bence, Soltész Noémi, Molnár Diána

Az építészeti koncepció kialakításánál nagyon fontos volt számunkra a WTO szellemiségének kifejezése, az átláthatóság, a tiszta kommunikáció lehetősége, a konszenzus szerepe. Az épület monolitikus egységében, raszteres, hálózatos szerkesztésében random udvarok, bevágások jelennek meg, átlátásokat, érdekes térbeli helyzetet létrehozva. Az udvarok sorozata, a kihagyott egységek által létrejön az átláthatóság, a kommunkáció az épület használói között. A transzparens homlokzat és a tömeg porozotása által a természeti környezet az épület részévé válik. Fontos tervezési szempont a régi épülethez való viszonyulás. A bővítés szintjei, az épület tagolása illeszkednek a meglévő struktúrához. Az épület igazodik a régi épülethez, a bővítés szintjei, az épület tagolása illeszkednek a meglévő struktúrához. A tervezett épület egy tiszta mértani téglatest tömegét rajzolja ki. Ezt a hasábot négy, helyenként optikailag egymásba fonódó belső udvar tagolja. Az udvarok, illetve a közlekedők oldalról is természetes bevilágítást kapnak a szélső traktus erodálásával. Ezekre a homlokzaton játékosan kirajzolódó kivágásokra az emeleti üvegosztás is reagál, így a tömbszerű tömeg ellenére a ház oldottabb, emberléptékű képet mutat. A transzparens homlokzatképzés, és a moduláris alaprajzi struktúra a WTO szellemiségét közvetíti. A faszerkezetes irodai szintek architektúráját a földszinttől a teljes épületen végigfutó szalag választja el. A párkányszerű motívum a bejárati csarnok helyén organikus formává transzformálódik, karakteres formájával hangsúlyozza az épület reprezentatív tereit. Ez az organikus szerkesztés tükröződik a földszinthez kapcsolódó tájépítészeti elemeken, illetve a főépülethez vezető folyosók formáján. Ezek mellett a földszinti homlokzati architektúra semleges, nyugodt, a funkcióhoz illő kialakítású.