en | hu

<< play >>

320°
Siófok, 2010.

munka: 320° kiállítási központ
helyszín: Siófok
tervezés éve: 2010
státusz: tervpályázat
méret: 12500m2
tervező csapat: sporaarchitects – Dékány Tibor, Hatvani Ádám,
Evva Ambrus,
munkatársak: Balogh Zsuzsa, Kántor Lilla, látványterv: Káldos András, megvalósíthatósági koncepció: Dénes Barbara

Építészeti szempontból kiemelten fontos, hogy a meglévő, használaton kívüli gyárépület eredeti kisugárzását úgy tudjuk megőrizni, hogy az új építés élni hagyja, sőt hangsúlyozni tudja a régi épület eredeti tereit. A gyárépület karakteres tereit, a kenyérgyárat, mint egységet minél jobban meg kell őrizni, a gyár külső képét is, de elsősorban a gyár auráját, a „gyárság”-át .
A kortárs múzeumi tendenciáknak megfelelően a hagyományos értelemben vett kiállító tereken, múzeumi és kereskedelmi funkciókon túl műtermeket, műhelyeket terveztünk a régi épületben, mely mint egy gyár, üzem továbbra motorja tud lenni a kultúrának, a kultúra termelésének. Így a múzeum nem válik saját maga múzeumává, a hagyományos bemutató funkció mellett biztosított a kontinuitás.
A 320° központot úgy képzeljük el, ahol a két rész, a kiállító és alkotó tér teljes, kölcsönös függésben, közöttük a lehető legtöbb kapcsolódási ponttal működik. A meglévő kenyérgyár épületbe a műtermek, műhelyek a médiával, oktatással, produkcióval kapcsolatos funkciók kerülnek, a régi csarnok teret ad a kísérleti művészetnek a videótól a kutatáson keresztül a közösségi programokig és előadásokig, a művészet köré szerveződve, anélkül, hogy feltétlenül találkozna a konkrét műtárgyakkal.