en | hu

<< play >>

ÚJ VÁROSKÖZPONT, PESTHIDEGKÚT
Budapest, 2006. tervpályázat, II. díj

munka: Budapest II. kerület Városrészközpont Pesthidegkúton
helyszín: Budapest, Pesthidegkút
tervezés éve: 2006
státusz: tervpályázat 2. díj
méret: 15000m2
tervező csapat: sporaarchitects – Dékány Tibor, Finta Sándor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya
Erő Zsolt, Várhidi Bence

A pesthidegkúti városrész központ egyben Budapest hegyek felőli kapuja is, emblematikusan megjelenő organikus egységet terveztünk, mely képes jól adaptálódni a terület adottságaihoz.
Tervezési elvek:
- a területen jelenleg meglévő, műszakilag elavult, többnyire földszintes, bódé jellegű lépték megszűntetése a városközpont tervezett centrumában, helyette kisvárosias hangulat
- Lényeges a tervezett körforgalmú csomópontot övező térfalak kedvező megjelenésének megoldása
- a szolgáltató központ rendeltetése a mai kor igényeit kielégítő, ezen városias funkciókhoz illeszkedő korszerű megjelenés szükséges
- a tervezett terület egyrészről jól működő közúti közlekedési felület, tömegközlekedési csomópont, ugyanakkor a kialakított épületek által a városközponti szerep erősítése, a kerületrész találkozóhelye, közösségi terület, agóra létrehozása elsődleges cél.
A tervezett beépítés lényegi funkcionális elrendezése határozza meg a kialakuló új városközpont térfalait. E szerint a beépítésnek két meghatározó eleme, a területen kialakított, megközelítés és elhelyezkedés szerint is súlypontba állított városháza-, szolgáltató- és rekreációs központ egységes, összefogott nagy tömbje, valamint a körforgalmi csomópont körül kialakított, szabadon álló beépítéssel telepített, vendéglátó ipari valamint jellemzően iroda funkciók tömbjei.
Fontos telepítési szempont volt valamennyi beépítés hátrahúzása a telkeken így rendkívül széles közlekedő felületek alakulnak ki a Hűvösvölgyi út két oldalán, amely zaj- és környezetterhelése intenzív zöldsávval jelentősen csökkenthető.
Hidegkúti úton Budapest felől közelítve a területre, az 56-os villamos végállomását és a kialakított P+R parkolót a szolgáltató házzal összekötő gyalogos és kerékpáros hidat, szimbolikus városkapu motívumot elhagyva jutunk el.
Jobbra a város- és szolgáltatóház, természet közeliség inspirálta, töredezett, növényzettel, járható tetővel fedett földszint+emelet, helyenként földszint+két emeletes tömbje tárul fel. Bal oldalon ill. a körforgalom körül, szintén a telekhatárról hátrahúzva, szabadon álló beépítéssel, négy, földszint+2 emeletes épülettömbök térfalai határolják a központi teret. Itt az épületek földszintjei alacsonyabb beépítésűek, funkcionálisan differenciált vendéglátó ipari egységek, gyógyszertár, kávézó, cukrászda, posta stb. kaptak helyet. Felette két szinten, egységes, nyugodt térfalat alkotnak az irodaházak jellemzően szitázott üvegtömbjei.
Az alacsony beépítésű földszinti épület részek között a személyforgalomnak átadott közösségi terek nyílnak a Hidegkúti út ill. a belső udvarok felé.
Tervezett libegő indul a városházi tömb telkének DK sarkából a növényzettel borított zöldtetőről a vadaskert hegy irányába.
A tetőszinten 200 fős étterem, tetőterasz kapcsolattal, pihenőpark, libegő végállomás kapott helyet.
A Hidegkúti út és Rezeda utca sarkán a városháza tömb tetejének áttört struktúrája a köztér fölé hosszan kinyúlik, a városi központ leghangsúlyosabb elemét alkotja, a közösségi találkozások színhelyévé váló, fedett nyitott köztéri agorát. Erre a köztérre néz a városháza három szintes üveg homlokzata és a városháza főbejárata.
A tervezési terület K-i telke, Mátyás király vadaskertjének falmaradványa okán műemléki környezetként kezelendő. A fal körül a terület kibővítésével szabadtéri piac létesül.